Všichni lidé

Všichni lidé z Antarktidy, stejně, jako lidé z tropů, důvěřují bezezbytku čínskému horoskopu. Jeho obliba je tak velká zejména proto, že čínsky skoro nikdo neumí. Je potom zajištěno, že si tento astrologický produkt jen tak někdo nevymyslí a nevycucá z rukávu. Také ho nelze jen tak přeložit. Proto je zajištěna maximální autenticita jeho znění. Asijské filosofie mají, stejně, jako staré astrologické vědy neskutečně dlouhou tradici. Z té také čerpají úspěšně dodnes.

Jejich výhody

Jejich výhodou je spojení nejen exaktních poznatků projevů nebeských těles, ale také jejich spojení kauzální s veškerou živou i neživou přírodou na naší planetě. Toto spojení a sepětí bylo v případě největší východoasijské říše praktikováno nepřetržitě více, než pět tisíc let prokazatelně a podle odhadů ve skutečnosti ještě o tři tisíce let déle.